USS Equillibrium

2005

Návrhy pro USS Equillibrium, což je loď třídy Ambassador-refit, jsem dělal na žádost kamaráda Johansona. Tuto třídu si velmi oblíbil, byl jejím kapitánem ve hře TrekGame, sestavil pro ni i technický manuál a plánoval dokonce natáčení fanfilmu. Podoba lodi a můstku jsou známy ze seriálu, ale žádné další interiéry známy nejsou.

Většina návrhů půdorysu pro lodě třídy Ambassador vychází z půdorysu můstku známého ze seriálu a rozložení ostatních prostor (kapitánova pracovna, konferenční místnost) podobně jako na Picardově Enterprise-D. Po prozkoumání horní části modelu lodi jsem však zjistil, že v kupoli není pro takové uspořádání dostatek prostoru a zkoušel jsem místnosti uspořádat tak, aby se do lodi skutečně vešly. Z tohoto důvodu jsou na půdorysu i bokorysu můstku rozkresleny i přesné pozice oken naměřených tak, aby rozměrově i pozičně odpovídaly modelu. Do plánu jsou samozřejmě zahrnuty i úpravy požadované zadavatelem, jako jsou křesla po boku kapitána, nebo taktická konzole za kapitánem.

Strojovna je velmi podobná té, kterou známe z Picardovy Enterprise. Zejména proto, že historicky starší třída Excelsior měla ve hře Star Trek: Elite Force 2 velmi podobnou strojovnu. U ošetřovny jsem si dovolil trochu invence.

Jelikož mě navrhování půdorysů velmi bavilo, plánoval jsem nakreslit pro celou první palubu Equillibria izometrický pohled. Bohužel jsem se dostal pouze k základnímu rozvržení a nikdy jej nedokončil.