USS Steria

2003

Druhý projekt opět započal rozvržením můstku. Pravděpodobně se mi něco nalíbilo na předchozím projektu a proto jsem zkusil navrhnout lepší, který by lépe vyhovoval novým představám. Podle nákresu níže je vidět, že první představa byla pro vytvoření dvoupatrového můstku. Ve finále jsem ale od tototo záměru upustil.

Tentokrát je kapitán posazen vzadu, aby měl přehled o všem, co se na můstku děje. Můstek je doplněn přímo o transportér, aby na výsadky nemuseli důstojníci chodit do transportních místností. Ovládací rozhraní je inspirováno TCARS použitými na USS Relativity. Další místnosti jsem tentokrát vymýšlel nezávisle na rozvržení jednotlivých palub, protože USS Steria byla zamýšlena jako větší loď a rozvržení palub se tedy mohlo přizpůsobit konkrétním místnostem.

Poslední obrázek kontrolní místnosti vlastně vznikl jako druhý, protože jsem chtěl zkusit nový koncept strojovny. Nakonec se mi ale nelíbil, takže jsem navrhl jinou a původní obrázek využil jinak.

Exteriér lodi jsem nikdy nedokončil, ale představa se promítla do loga projektu. Níže můžete najít pokusy o exteriér. Nejdříve vznikla hybridní loď USS Yantro-Yaero, která však po rozdělení prý připomíná rychlovarnou konvici. Následně jsem nakreslil hrubou představu lodi, s motory integrovanými do těla lodi. Bohužel jsem loď nikdy nefinalizoval. Původní představa možnosti separace lodi zůstala i u tohoto druhého konceptu.

Úplně nejlépe asi vystihuje mou představu tvaru lodi Steria logo projektu. Není však úplně konkrétní.