Náčrty

2002

Vždy jsem si rád kreslil. S objevováním světa Star Treku se do mých čmáranic pochopitelně začaly dostávat i startrekové motivy. Nejvíce mě bavily skicy techničtějšího charakteru - kresby lodí, interiérů a jejich půdorysů. Časem jsem se odvážil navrhnout i vlastní loď a její kompletní interiéry. Ty jsem nakonec dokončil už digitálně.

Nekreslil jsem samozřejmě pouze půdorysy místností, i když ty mě bavily nejvíce. Cvičil jsem se i v prostorové kresbě na různých pohledech lodí nebo místností. První dvě lodi byly pokusem o vizualizaci exteriéru lodi USS Steria, další dva obrázky jsou potom pokusem o kresbu interiéru strojovny.

Uznávám, že technické kresby mi jdou daleko lépe než například kresba osob. I o ty se však čas od času pokusím, jako třeba v případě Vánočního přání z roku 2011. Více mých kreseb naleznete ještě v projektu Příběh dvou planet.